Kunne musik være en del af dine MS mestringsværktøjer?

“Hvordan håndterer jeg stress og livskvalitet med MS?”, tænker du måske?

Har du også brug for mindre stress og mere livskvalitet? Så får du måske et par nye indspark i dette indlæg. Vi tager blandt andet fat i musikken som et muligt redskab til øget livskvalitet.

Vi kan alle i vores liv opleve en periode med stress.  Men hvad er stress egentligt? Stress er en belastningstilstand, som opstår p.g.a. en ubalance mellem krav og ressourcer. Kravene kan være ydre krav fra omgivelserne eller indre krav fra dig selv. Ubalancen opstår, når kravene overstiger dine ressourcer.

Livet med MS kan være stressende af mange grunde – det ved du med garanti alt om. 

Hvornår har du følt dig mest stresset?

  • Var det op til diagnosen?
  • Efter diagnosen?
  • Eller bare generelt undervejs p.g.a. fremtidsudsigter, økonomi, variable symptomer, manglende forståelse fra omverdenen, usynlige symptomer o.s.v. ?

En del MS’ere føler, at stress er ikke godt for deres MS. De føler ligefrem, at stress kan forværre deres MS symptomer. 

Derfor kan det være vigtigt at kende symptomerne på stress. Alle får forskellige grader af stress. Af fysiske symptomer kan nævnes bl.a. hovedpine, mavesmerter og indre uro. De psykiske symptomer kan bl.a. være irritabilitet, træthed og angst.

 Udover at kende symptomerne, skal du selvfølgelig også vide, hvordan du håndterer stress på en positiv måde.  På den måde kan du være med til at øge din egen livskvalitet. 

Positive mestrings/copingstrategier og en fleksibel adgang til livet med MS er påkrævet! Det kan vi ikke komme udenom. Vi hørte gode eksempler på fleksible adgange til livet med MS i dette indlæg om en livsstil med træning.

Nogle af de strategier, som vi benytter i det daglige, kan fremme coping og øge livskvaliteten – såsom at være social med dine venner eller at have en balanceret tankegang, der ikke er styret af en katastrofe tankegang.

Andre strategier kan ligefrem reducere vores fleksibilitet og tilpasning – såsom  isolation, selvkritik og pessimisme. Derfor er det vigtigt at vælge de strategier, der har en positiv effekt på din livskvalitet.

Dette er sikkert ikke nyt for dig. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan dvæle lidt ved det.

Gå på opdagelse i din hverdag med detektivbrillerne på. Du skal finde ud af hvad, der virker positivt for dig – og lave mere af dette. Men glem ikke at finde ud af hvad, der ikke virker – og lav mindre af dette.

Giv dig selv lov og tid til at udforske og modificere dine strategier.  Du kan evt. låne en bog på biblioteket om mindset og coping til at sætte flere tanker og perspektiver i gang.

Brug gerne lidt tid på at analysere de tanker, der ligger bag dine egne handlemønstre. Hvis du er i stand til at se din egen situation fra et andet perspektiv, kan du måske vende dit problem til en udfordring. Alene dette ordskift giver grobund til en mere positiv og problemløsende indstilling.

 

Positive copingstrategier og træning

Et eksempel på hvordan negative tanker kan farve dine følelser og handlinger kunne dreje sig om træning. Måske har du prøvet at gå i gang med en ny træningsrutine. Du er ikke helt lykkedes med at fastholde rutinen. Din automatiske tanke vil måske være – ”jeg er doven”. Tanker som denne kan resultere i følelser af frustration og pessimisme. Disse følelser afføder også handlinger – måske giver du helt op eller bliver bare i sengen.

Prøv nu i stedet at stille spørgsmålstegn ved din automatiske tanke. Er det nu også helt rigtigt, at jeg er doven? Måske har jeg bare nogle barrierer, der gør træningen lidt sværere at udføre.

Måske er en af dine barrierer fatigue pga varme. Hvilke foranstaltninger kunne du da gøre, så du nemmere kan træne på trods af din varme intolerance? Er varmeintolerance ikke bare en udfordring, som du kan finde løsninger til – fremfor et problem som du ikke kan gøre noget ved? Hvis det var din ven, der havde udfordringen, hvad ville du så foreslå?

Jeg er klar over, at jeg sætter det lidt simpelt op. Jeg respekterer, at varmeintolerance er et stort problem. Men måske er der nogle løsninger, der kan afprøves. De afhjælper nok ikke udfordringen 100% – men lidt har også ret.  

Læs yderligere om mindset og træning i forhold til stillesiddende adfærd og MS

Forskning om stress og MS

Forskning understøtter faktisk, at vi bør bruge tid på positive copingstrategier. Et polsk projekt viste netop, at livskvaliteten blandt MS’ere er negativt påvirket af stress. Coping strategier som accept, følelsesmæssigt støtte, positive reframing, humor m.m. havde en positiv effekt på livskvaliteten. Kig nærmere på resultaterne her.

Hvad virker for dig?

Om det er humor, planlægning, fællesskab, kunst, håndarbejde, træning, god søvnrytme, sund kost, dagbog, meditation eller noget helt andet, der afhjælper stress for dig – det kan jeg ikke sige.

Jeg ved dog, at musik kan tale til mange mennesker. Musikken kan være et godt redskab til at reflektere og hjælpe os med at bearbejde vores følelser. Misforstå mig ikke – musik alene er ikke en tryllestav, men den kan måske være en del af dine værktøjer til at leve godt med MS.

Jeg kender en coach, der gør brug af musikken i form af en fight song til klienterne. Disse sange kan bruges til at komme igennem svære tider og forhindringer i livet. De kan minde klienten om gejsten inde i dem og give dem mod og tillid til at komme igennem en given situation. Hvis du søger på nettet, finder du mange eksempler på fight songs.

Hvad mener du? Tror du, at en fight song kan hjælpe MS?

  • Har du en sang, der taler specielt til dig?
  • En sang, der støtter dig, når du har det svært?
  • Måske er musikken ikke en del af dine coping stragegier?
  • Men kender du egentligt DINE coping strategier?
  • Ved du, hvad du skal gøre mere af? Og hvad du skal gøre mindre af?
  • Skynd dig at finde ud af det!

Du kan læse råd om stress og angst via MS society UK

Du kan læse om  musik interventioner og livskvalitet i dette systematiske review og meta-analyse

musik noder
Spread the love

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.