brug trafiklyset til at afhjælpe stress så du undgår at stress påvirker din sclerose

Stress og sclerose – hvad kan jeg selv gøre? [infografik]

Stress og sclerose er en uheldig kombination for nogle – du kender det måske fra dig selv eller fra andre med MS. Nogle oplever nemlig, at stress kan forværre deres sclerose symptomer.

Når stress indtræder, så kan man nemt komme til at føle sig handlingslammet. I dette indlæg vil jeg beskrive modellen om trafiklyset, som jeg fornyligt har lært om på et stress håndteringskursus. Det er bestemt ikke ment som individuel rådgivning til dig angående eventuelle psykiske problemstillinger. Undlad aldrig at søge professionel og individuel hjælp til dit fysiske såvel som dit psykiske helbred. Traffiklyset er blot et lille værktøj, som du måske kan lade dig inspirere af hvis du føler dig overvældet og handlingslammet – eller som måske blot kan give dig mod på at søge individuel hjælp.

Hvad er stress?

Der findes mange forskellige måde at beskrive stress. Følgende er blot et eksempel

”Stress kan defineres som en belastningstilstand. Belastningstilstanden opstår, når ydre krav fra omgivelserne eller indre krav fra personen selv overstiger personens ressourcer.

Med andre ord er stress en reaktion på en ubalance mellem krav og ressourcer. Symptomerne kan både være fysiske, psykiske, adfærdsmæssige og kognitive.”

To typer stress

Vi kan alle blive ramt af stress i livet. Der skal dog skelnes mellem kortvarigt stress og langvarigt stress.

Den kortvarige stress er ikke farlig i sig selv. Bliver vi derimod fortsat udsat for en længere varende belastningstilstand med større ydre krav/forventninger fra omgivelserne eller indre krav/forventninger fra os selv, som overstiger vores ressourcer, så byder vi den langvarige stress ”velkommen”.

Stress er altså en reaktion på en ubalance mellem indre og/eller ydre krav og vores individuelle ressourcer på et givent tidspunkt, som strækker sig over kortere eller længere tid.

Stress skaber forskellige reaktioner i kroppen som f.eks.

 • Din hukommelse svigter
 • Du sveder
 • Dit hjerte slår hurtigere
 • Blodtrykket stiger
 • Dine hænder ryster
 • Din mave går i står
 • Du udskiller stresshormoner
 • Dine muskler spændes
 • Du trækker vejret hurtigere

Kortvarig stress kontra langvarigt stress

Hjertet slår hurtigere, fordi kroppen vil sende blodet ud til de store muskelgrupper – du er klar til kamp. Vi kommer i alarmberedskab, fordi vi opfatter situationen som truende – ligesom hvis vi stod overfor en farlig tiger.

stress kan for nogle forværre sclerosesymptomer. Tigeren illustrerer fight or flight beredskabet som kroppen går i når vi står over for en stressende situation

Pointen med den farlige tiger er jo netop, at situationen er kortvarig. Det er jo godt at iværksætte vores alarmberedskab når vi møder tigeren – eller når vi skal præstere noget stort. Vores kropslige respons er designet til at løse kortvarige og akutte situationer .

Byttes den kortvarige situation derimod ud med en længerevarende situation, så kan det give alvorlige konsekvenser både på det psykiske og fysiske plan. Risici ved den langvarige stress kan f.eks. være hjerte-karsygdomme, depression, forværring af kroniske lidelser såsom diabetes type 2.

Kan sclerose i sig selv udløse stress?

Du kan sikkert nikke genkendende til nogle af scenarierne fra din rejse med MS, der kan være med til at skabe stress. Vi talte om dem i indlægget om musik og copingstrategier.

Men hvis vi vender tilbage til definitionen på stress – så talte vi om en ubalance mellem egne ressourcer og krav/forventninger fra omgivelserne eller en selv.  Tilføjer vi dertil MS, så er det ikke så mærkeligt, at man kan komme til at mærke denne ubalance mellem egne ressourcer og krav/forventninger. MS kan ramme på så mange forskellige planer og være lige så uforudsigelig som vejret. Et øjeblik er symptomerne ”venlige” eller måske helt væk – og det næste øjeblik slår de hårdt ned.

Du kender (om nogen anden) fra din hverdag med MS, at en lille påvirkning kan have en stor og uforudsigelig virkning på dine symptomer og dine ressourcer. Det betyder dog ikke, at diverse ydre eller indre krav/forventninger nødvendigvis retter sig ind i forhold til din uforudsigelige MS og dine ressourcer på et givent tidspunkt – hermed er der grobund for ubalance.

Stress og sclerose – kan stress forværre sclerose?

At sclerose kan være en stressfaktor, tror jeg hurtigt, at vi kan blive enige om.

Men kan stress forværre sclerose? Sammenhængen mellem stress og sclerose (i forhold til om stress kan udløse et attak) er undersøgt videnskabeligt med lidt blandede resultater. Jeg har dog tit hørt fra mennesker med MS at stress udløser en forværring af deres symptomer.

Hvad råder du din bedste ven til?

Heldigvis er der flere ting som vi selv kan gøre for at afhjælpe situation. Du har sikkert mange gode råd til din ven som sygemeldes med stress. Det kunne f.eks. være meditation, gå en tur, god søvn osv.

Men hvad råder du dig selv til?

Hov, hvad sker der nu, når det pludselig er dig selv, der har fået stress som følgesvend?

Hos nogle indtræder der en tilstand hvor de bliver hjemmeblinde. ”Hva’ for noget” tænker du måske. Jeg taler ikke om hjemmeblindhed i forhold til den loftsliste som du ikke fik sat op de 18 år du boede i huset – og først lige ”opdager” nu hvor huset skal sælges.

I følge ordnet.dk kan hjemmeblindhed betyde, at man bliver:

”så fortrolig med de daglige rutiner og omgivelser at man kan ikke længere kan se hvad der er godt eller skidt”.

Det er nemt at blive hjemmeblind og ikke tage sig af den psykiske side af ens eget velbefindende. Vi fortsætter bare ud af vejen, som vi har startet uden at gøre op med os selv hvad der er godt eller skidt for os. Vores eget helbredstjek kommer i glemmebogen. Vi springer meditation, søvnen eller sund kost over. De gode, sunde råd (som vi kunne give vores ven) efterlever vi ikke selv!

Trafiklyset kan afhjælpe stress

Fortsætter situation ufortrødent, kan du måske ligefrem føle dig handlingslammet og fastlåst uden at vide hvordan du kan ændre situation. Du føler dig måske overvældet.

Her kommer traffiklyset ind i billedet. Det kan hjælpe dig til at tage handling fremfor at være handlingslammet.

Rød – her er de ting eller levevilkår, som du ikke kan ændre

Gul – her er de ting eller levevilkår, som du kan ændre med tid

Grøn – her er de ting eller levevilkår, som du kan ændre her og nu

Vi skulle selvfølgelig helst bevæge os mest i den nedre del af trafiklyset. Men der vil være nogle ting og livsvilkår, som ikke kan ændres. Her kommer kompromiser ind i billedet. Du kan forsøge at tilgå dem med en anden indstilling, at acceptere eller simpelhen give slip på dem afhængig af den konkrete situation.

Fra passivitet til handling

 • Fik du kigget på dit trafiklys?
 • Måske fandt du nogle områder, som du kan påvirke enten her og nu – eller på sigt?
 • Hvilken følelse står du tilbage med, når du kigger på dit trafiklys?

“Men sclerose ligger vel i det røde felt over ting, som jeg ikke har indflydelse på?”


Ja, det kan du godt indvende.
Jeg tror og håber dog, at du på din vej kan finde nogle metoder til leve bedre og med større handlingskraft, hvis du tillader dig selv at gå på opdagelse i det gule og grønne felt. Du kan ikke fjerne diagnosen men måske leve bedre med den.

Har du et godt råd til andre, der har stress og sclerose inde på livet?

P.S. Til allersidst vil jeg igen minde om at det er vigtigt at søge hjælp til både ens psykiske og fysiske helbred.

stress og sclerose infografik der illustrerer ubalancen når stress opstår via en vægt. Den farlige situation via en tiger. Trafiklyset illustrerer dine handlingsmuligheder.
Spread the love

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.